• header-image

Ervaringen van klanten
Maat en Partners: Ervaringen van klanten

We are group of passionate designers and developers who really love to create awesome wordpress themes with amazing support & cooles video documentations....

Vibhor Purandare (Theme Developer)

We are group of passionate designers and developers who really love to create awesome wordpress themes with amazing support & cooles video documentations....

Vibhor Purandare (Theme Developer)

Laatste Nieuws
Maat en Partners: Laatste Nieuws

Samenwerking ROC Business

Samenwerking ROC Business

Jan 4,2115

ROC Business is een unieke alliantie in Nederland waarin leidende marketeers, HRM specialisten en trainers uit het bedrijfsleven, hand-in-hand met de deelnemende ROC’s, bedrijven ondersteunen bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Dat wordt gerealiseerd door het creëren van een relevante, unieke positie in de markt

Bij een ROC denkt u wellicht aan regulier onderwijs en standaard onderwijsprogramma’s en/of reguliere schoolbezoek. Graag stellen wij uw beeld bij, ROC Business biedt namelijk een andere opleidingsvariant aan.

Wat u tegemoet kunt zien is een volledig maatwerkplan gebaseerd op uw strategische doelen en ambities. Dat wordt uitgevoerd bij u op locatie en met een logistieke uitvoering die het beste bij uw bedrijf past. Voor de groep staan experts uit de praktijk die met hun enthousiasme en ervaring het beste weten te halen uit uw team(s).

Waarom zonder kosten?

Een ROC verzorgt gesubsidieerd standaard onderwijs. Daarnaast is er subsidie die vrijkomt door de Wet Verminderde Afdracht inzake Opleidingen. Dit hierdoor vrijkomende budget wordt aangewend voor de primaire deelnamekosten aan het ROC èn voor het speciaal voor u ontwikkelde maatwerkdeel. Ons vertrekpunt daarin is om budgetneutraal te werken. Vanzelfsprekend ontvangt u in de voorbereidingsfase van het traject alle zekerheden hierover.

Aan het einde van onze samenwerking ontvangen alle deelnemers een landelijk erkend MBO-diploma.

Van deelname mag u veel verwachten. Denk hierbij aan extra positieve energie waarmee uw teamleden uw klanten tegemoet treden, een collectieve energie om als bedrijf te willen winnen, een professioneel uitgevoerd training- en coachingsplan én medewerkers die zich zowel individueel als collectief ontwikkelen in de lijn van uw strategische doelen. Dit alles laat zich vervolgens eenvoudig doorvertalen naar de overall resultaatverbetering van uw onderneming.

Indien u het op prijs stelt, starten wij ook een uitdagend train-de-coach traject voor u op. Hierin leren wij uw teamleiders hoe zij het proces zonder onze inbreng kunnen voortzetten.

U kunt onze expertise op eigen kosten inhuren of gebruik maken van het voordeel van ROC Business om via subsidie de out-of-pocket kosten af te dekken. Mogelijk zelfs volledig! Wilt u hierover meer weten of een vrijblijvende afspraak?

Neem contact op met Mat Erken of Sanne Erken via: mat@rocbusiness.nl of*sanne@rocbusiness.nl of bezoek de website: www.rocbusiness.nl

Lees verder..
Coachen Haalt Het Beste Uit Mensen

Coachen Haalt Het Beste Uit Mensen

Feb 28,2015

Bent u met de helft tevreden?

Elke ondernemer wil zo veel mogelijk uit zijn “duur betaalde” mensen halen. Iedere werknemer heeft immers zo zijn eigen potentieel aan capaciteiten. Uit onderzoek blijkt dat van die capaciteiten doorgaans nog niet de helft wordt benut. De vraag is dus: hoe kan hij die andere helft activeren? Het antwoord hierop is coaching. Coaching is een beproefd middel, waarmee op korte termijn grote verbeteringen haalbaar zijn. Werkgever en medewerker profiteren beiden. Aan de hand van een aantal vaak gehoorde uitspraken van ondernemers willen wij u inzicht geven in de kansen die coachen u kan bieden.

“Onze mensen zijn ons kapitaal”

Een prachtig cliché dat bij ondernemers soms wel erg vooraan in de mond ligt. Geweldig, als het klopt, alleen denken wij dat we toch vaak zuiniger zijn op kapitaalgoederen dan op dat menselijk kapitaal. En juist daar valt nog zoveel te winnen!

Ben ik nu bezig met ondernemen of met het sturen van mensen?

Als u zich dit afvraagt, is het de hoogste tijd om eens zorgvuldig te kijken hoe dat komt. Pak de spiegel en inventariseer. Worden uw medewerkers nog wel uitgedaagd in hun werk? Krijgen ze verantwoordelijkheden en vertrouwen, waardoor ze de kans krijgen zich te ontwikkelen? Zorg voor een werkcultuur waarin mensen elkaar op een effectieve wijze feedback kunnen geven. In de dagelijkse praktijk blijkt dat managers en leidinggevenden vaak alleen sturend en overtuigend bezig zijn; er wordt te weinig gedelegeerd. Een coachende manager geeft medewerkers steeds een stukje meer zelfstandigheid. Hierdoor zal het bedrijf zich steeds meer zelf gaan sturen. Het resultaat: meer tijd voor ondernemen.

Mijn medewerkers functioneren optimaal

Toch wijst onderzoek uit dat driekwart van de werknemers vindt dat nog niet de helft van hun capaciteiten wordt benut, omdat er onvoldoende appèl op wordt gedaan. Ze kunnen meer en willen dat ook! In coachtrajecten leren leidinggevenden en medewerkers hun onbenutte capaciteiten en vaardigheden stap voor stap meer te gebruiken.

Is coachen wel iets voor ons?

Veel kleine bedrijven zitten in markten met een sterk wisselende vraag, en zijn daarmee afhankelijk van de flexibele inzet van medewerkers. Gevolg: je weet tevoren nooit wanneer iemand gemist kan worden. Trainingen moeten veelal ruim van tevoren worden gepland en er kan niet mee geschoven worden. Dat geldt niet voor gerichte coachtrajecten. Zo’n traject heeft eigenlijk alleen maar voordelen; een sessie duurt hoogstens anderhalf uur. Na een paar sessies zijn de eerste verbeteringen al zichtbaar. Het geleerde wordt telkens direct toegepast en getoetst in de praktijk. Het resultaat is hierdoor ook direct meetbaar. Door capaciteiten in mensen te onderkennen en naar boven te halen, kun je ze ook optimaal inzetten. Dat is goed voor het bedrijf, goed voor de leidinggevende én goed voor de medewerker.

Ik wil resultaat zien

In coachtrajecten wordt vanuit de bestaande situatie, langs een gestructureerde weg, gewerkt naar de gewenste situatie.*De medewerker komt na een vooraf afgesproken periode terug bij de coach. Dan worden opdrachten en ervaringen besproken, nieuwe handvatten gegeven, bijgestuurd en wordt gezamenlijk een vervolg afgesproken. De medewerker wordt zo steeds opnieuw stevig op de rails gezet. Coachen is daardoor de meest effectieve manier van leren. Na vijf of zes bijeenkomsten, meestal verspreid over een periode van twee tot drie maanden, is resultaat objectief meetbaar en absoluut zichtbaar.

Het investeren in coachen wordt tegenwoordig gezien als een vorm van goed ondernemerschap!

Lees verder..
Personeelsinformatiesystemen: Het Failliet Van De Dialoog

Personeelsinformatiesystemen: Het Failliet Van De Dialoog

Feb 28,2015

Veel, in oorsprong administratief ondersteunende organisaties (met name salarisadministratiebureaus) hebben met de automatisering van hun systemen, hun weg gevonden naar Personeelsinformatiesystemen.

Naast het beheer van personeelsgegevens zijn ook vaak diverse personeelsmanagementinstrumenten opgenomen. Deze “instrumenten” worden vaak als worst voor gebruikers voorgehouden teneinde aanschaf van het totale systeem in een breder perspectief te plaatsen en te promoten.

Het oogt als een integrale verzameling van instrumenten waarin de indruk wordt gewekt dat er sprake is van managementtools maar behelst in het algemeen niet meer dan een ICT-tool waarin slechts informatie kan worden opgeslagen en gegroepeerd.

Zelden zien wij daadwerkelijke aandacht voor het doel, een zinvolle toepassingswijze en de uitwerking van de instrumenten.

Een voorbeeld daarvan is Competentiemanagement.

Ook hier ontbreekt de uitwerking en invulling en wordt volstaan met een groepering van bits en bytes zonder enige achterliggende betekenis of beoogde toegevoegde waarde in haar toepassing.

Daar waar het instrument is bedoeld om inhoudelijk betekenis te geven aan de vereiste functiecompetenties als basis voor een dialoog over hoe zaken beter, slimmer en efficiënter kunnen worden aangepakt, wordt slechts informatie gegroepeerd.

Het is naar onze mening volstrekt zinloos en slechts een vorm van window-dressing.

Stop ermee!!

De indruk wordt gewekt dat er op een zinvolle wijze wordt gewerkt aan de groei en kennis van mensen en de organisatie terwijl er niet meer gebeurt dan het invullen van betekenisloze lijstjes met als enig doel te voldoen aan de eis om een functionerings- of beoordelingsgesprek te voeren.

Hoe is het mogelijk dat op deze wijze hele volksstammen voor de gek worden gehouden?

Lees verder..
Endinet
ASML
Aegon
Eneco
Siemens
BMW
philips